Nancy Kay Holmes Library

570-207-0764

Events by this organizer

november

01nov10:30 am11:15 amToddlers on the Move (NKH)Monday morning

04nov11:30 am12:15 pmNKH Storytime

08nov10:30 am11:15 amToddlers on the Move (NKH)Monday morning

15nov10:30 am11:15 amToddlers on the Move (NKH)Monday morning

18nov11:30 am12:15 pmNKH Storytime

19nov12:00 pm4:00 pmFriday Crafternoon

22nov10:30 am11:15 amToddlers on the Move (NKH)Monday morning

26nov12:00 pm4:00 pmFriday Crafternoon

29nov10:30 am11:15 amToddlers on the Move (NKH)Monday morning

december

02dec11:30 am12:00 pmNKH Storytime

03dec12:00 pm4:00 pmFriday Crafternoon

10dec12:00 pm4:00 pmFriday Crafternoon

16dec11:30 am12:00 pmNKH Storytime

17dec12:00 pm4:00 pmFriday Crafternoon

31dec12:00 pm4:00 pmFriday Crafternoon

X
X
X